Alle indlæg af LHFNF

Årsskrift 2020 udgivelse

Den 26. november var der udgivelse af årsskriftet 2020 på Vig-gaarden. Der var inviteret 25 personer til dette lille kulturhistoriske arrangement, der iblandt flere som havde bidraget med artikler til årsskriftet.

Tre medlem af redaktionsudvalget var til stede ved udgivelsen i Vig-gaarden: Kathe Torp Jensen, Claus Olsen og Per Skov Olsen.
De to yderligere medlemmer i udvælget: Adam Wagner og Poul Schjelde, var desværre forhindret og ikke til stede ved udgivelsen.

Redaktøren af årsskriftet, Claus Olsen, bød velkommen og fortalte om tilblivelsen af skriftet, samtidig gjorde han opmærksom på at sidetallet er udvidet med 50 sider. Det er på grund af 100-året for Genforeningen.

Årsskriftet blev derefter uddelt til de indbudte gæster. Under kaffen og lagkagen, gik snakken mellem alle de fremmødte, samtidig med at man bladrede i årsskriftet.

Det viste sig at redaktøren Claus Olsen havde 70 års fødselsdag, som også blev markeret med en lille tale fra formanden og en gave fra bestyrelserne.

Lokalhistorisk Forening for Nordfalster får støtte til udvikling af lokalhistoriske tiltag på Nordfalster.

Foreningen har fået støtte fra Nordea-fondens Lokalpulje til udvikling af lokalhistorien. Nu kan vi støtte, formidle og udvikle vores lokalhistorie endnu mere, siger glad Kathe Torp Jensen, formand for Foreningen.

Med 19.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens Lokalpulje kan Foreningen nu igangsætte arbejdet med undervisnings-/udstillingsplancher til anvendelse for besøgende på vort Arkiv og ved vore events og arrangementer. Desuden kan vi endelig skaffe nyt udstyr til at sikre det elektroniske arbejde med journalisering af Arkivets arkivalier til gavn for alle brugere af Arkiv.dk og lave endnu flere lydoptagelser af lokale stemmer, der fortæller om deres liv og om lokalområdet her på Nordfalster. Disse lydoptagelser vil mange få glæde af, og medlemmer af Foreningen vil kunne læse i vort årsskrift herom, da flere bliver anvendt som artikler. Alle disse projekter har været på tegnebrættet i lang tid.

Bestyrelsen glæder sig især til at komme i gang med at udarbejde historiske plancher og indsamle flere lydoptagelser, samt sikre det værdifulde registreringsarbejde med flere computere.

Kathe Torp Jensen udtaler: “Donationen er en virkelig god håndsrækning og anerkendelse for vort frivillige arbejde med at støtte, formidle og udvikle vor fælles lokalhistorie.”

Med videreudvikling af lokalhistorien håber Foreningen at kunne tiltrække endnu flere medlemmer samt synliggøre Arkivets dyrebare og omfattende kilder af lokalhistorie. At kende lokalhistorien kan berige fællesskabet og det er en vigtig del af den kultur som netop kendetegner vort område.

Lokalhistorisk Forening er nu i fortsat vækst. Anerkendelsen fra Nordea Fonden er en meget glædelig påskyndelse for alle de frivillige medarbejdere som gør en betydningsfuld indsats.
Desuden vil det være til gavn for alle dem der vil bruge vort lokale Arkiv og Forening for Nordfalster nu og i fremtiden.


30 mio. kr. til foreningslivet

Lokalhistorisk Forening for Nordfalster har modtaget 19.000 kroner i støtte fra Nordea-fonden, der med Lokalpuljen hvert år uddeler 30 mio.  kr. til lokalt forankrede projekter i alle egne af Danmark.

”Nordea-fonden støtter gode liv, og for os er fællesskaber nøglen til gode liv. Fællesskaber finder vi især i foreningslivet, og derfor er vi glade for at støtte Lokalhistorisk Forening for Nordfalster,” siger Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Alle foreninger kan søge fonden om støtte. Det typiske uddelingsbeløb er på 5.000-30.000 kr., der fx kan gå til aktiviteter i foreninger, lokale events eller udstyr til klubben.

Kontakt:
Forening: Lokalhistorisk Forening for Nordfalster
Nordea-fonden:
Kommunikationschef Tine Wickers
tw@nordeafonden.dk / 4070 3784

Fakta:

  •  Nordea-fonden uddeler årligt 30 mio. kr. fra Lokalpuljen til lokalt forankrede projekter inden for sundhed, motion, natur og kultur i alle egne af Danmark.
  • Det typiske uddelingsbeløb er på 5.000-30.000 kr. til fx aktiviteter i foreninger, lokale events eller udstyr til klubben.
  • Læs mere på www.nordeafonden.dk og få inden for 72 timer svar på, om det er relevant for jer at søge fonden om støtte.

Foredrag: “Arboe Rasmussen – Da Vålse kom på landkortet og i folketinget”

Tirsdag den 18. august mødte 35 tilmeldte medlemmer til vores første arrangement efter arkivets nedlukning.

Cand. Theol., tidligere sognepræst på Færøerne og missionær i Tanzania Peter O.K. Olofson, Vålse tog os på en spændende og indholdsrig rejse med præsten Arboe-Rasmussen som ventede på sidelinje i ca. 10 år for at få lov til at blive Vålses sognepræst.  Og det er kun historiens start!

Her lidt fra foredragets annonce:

I 1916 fik Vålse ny præst – Arboe-Rasmussen. Biskoppen havde et par år tidligere sagt nej til Arboe-Rasmussen på grund af det, han stod for. Et flertal i menighedsrådet og befolkningen havde dog ønsket Arboe-Rasmussen. Biskopperne rejste sag imod Arboe-Rasmussen og efter 3 retssager gav Staten – imod den lokale biskop – tilladelse til, at Arboe-Rasmussen kunne blive præst i Vålse. Det  handler om teologi og domstole. Det handler om det åndelige liv i Vålse. Hvorfor ville folk have Arboe-Rasmussen til Vålse og
hvad tænkte Arboe-Rasmussen om Vålse? Der blev tegnet jubelscener blandt folk i Vålse i Blæksprutten, da Arboe-Rasmussen ankom, men det endte med, at han kirkeligt og socialt isoleret forlod Vålse i 1920.

 

Årsmøde og generalforsamling – mandag den 27. januar 2020 på Eskilstrup Skole

Foto: Per Skov Olsen
Foto: Per Skov Olsen

Tak til skolen for brug af lokalerne, og tak til Helenerne LC Nørre Alslev for det dejlige kaffe-/kage- bord. Mellem 70-80 deltagere mødte op. Tak for den store opbakning!

Niels Larsen blev valgt til dirigent, og ledte os igennem begge møder på fortræffelig vis.

Else Marie Andersen, formand for Arkivet, fortalte om de aktiviteter  der har fundet sted igennem året. Hyldemeter der vokser, og ligeledes besøgende og Facebook brugere.
Arkivet er selvsupplerende. I år blev Ester Hansen udnævnt til æresmedlem, hun har deltaget i det lokalhistoriske arbejde i mere end 30 år.
Else Marie Andersen dvælede ved Arkivets 40 års jubilæum og fortalte om jubilæumsbogen og hvordan dagen blev fejret.
Arkivets regnskab blev gennemgået af kasserer Hans Jørgen Haustrøm, og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Kathe Torp Jensen, formand for Lokalhistorisk Forening, fortalte kort om den historiske tilgang af medlemmer siden Foreningen blev etableret i 1987 med ca. 62 medlemmer, til 25 års jubilæet hvor man havde 265 medlemmer til i talende stund hvor Foreningen har 395 medlemmer.
Kathe Torp præciserede betydningen af at have det store antal medlemmer. Det kan vidne om tilfredshed med arrangementer og årsskrift. Underkendte ikke betydningen af Arkivets service overfor gæster, som i tilfredshed, melder sig ind i Foreningen.

Arrangementerne i 2019, som der stort set har været hver måned, blev fortalt i ord og billeder.

Else og Kathe takkede bestyrelserne, de øvrige frivillige på Arkivet, sponsorerne, Guldborgsund Blomster, Galsgård Vineri, Homemade Bakery, Vig-gaarden, Grønlunds Kiosk, foredragsholdere, samarbejdspartnere, herunder Kulturelt Samråd i Guldborgsund Kommune, Folketidende og Nordfalsters Avis og PrinfoParitas trykkeri.
Foreningens regnskab blev gennemgået ved kasserer Hertha Keis, og blev enstemmigt godkendt.

Kathe Torp opfordrede de medlemmer, som endnu ikke modtager nyhedsbreve, at de kontakter Foreningen. De som ikke er på mail kan få et kopi på Arkivet.

På valg var bestyrelsesmedlem Serena Gallacher, Steffen Jørgensen og Kathe Torp Jensen. Serena og Steffen modtog ikke genvalg.

Serena og Steffen. Foto: Per Skov Olsen

Kathe Torp takkede Serena og Steffen for deres mangeårige arbejde. Ikke mindst med årsskriftet. Dette arbejde er omfattende, I har med stor dygtighed redigeret og udgivet årsskriftet. I to har en stor ære i at årsskriftet ser ud som det gør i dag, sagde Kathe Torp. og tilføjede: Vi er glade for I vil fortsætte som frivillige, med vagter på arkivet, med hjemmesiden, som I etablerede for mange år siden, og være behjælpelige med diverse layout opgaver

Flemming Høegh og Adam Wagner blev valgt som suppleanter.

Endvidere takkede Kathe Torp grafiker Erik Simonsen som med dygtighed har illustreret de sidste to årsskrifter og  Lene Birgitte Gottorp for den bevægende og illustrative tegning – en måde at se forsorg og fattigdom på, som kan virke stærkere end ord.

Af indkomne forslag var der forslag om ændringer og supplerende ord i Foreningens vedtægter. Disse blev enstemmigt vedtaget, og vil fremgå af vores hjemmeside inden så længe.

Aftenens taler, var Niels Ebbe Lollike som fortalte om sin mor, som han har forfattet en bog om.
”Et jævnt og muntert virksomt liv på jord ” (kan købes på Arkivet)

Niels Ebbe Lollike. Foto: Per Skov Olsen

Grethe Lollike boede fra 1944 til 1987 på ”Elmegaard”, Gundslevmagle Skovvej 8, Eskilstrup.
Fra 1987 til sin død i 2007 boede hun på Skovvænget 11 i Nørre Alslev.
Hun er begravet på Nørre Alslev Kirkegård.
Det blev en time med en meget interessant fortælling om en mor, hustru og aktiv gårdmandskone fra Gundslevmagle. Niels Ebbe Lollike er en inspirerende fortæller, og mange sad med smil på læben, når genkendeligheden fremkom. Der blev suppleret med fotos til fortællingen, hvilket også skabte stor interesse.
Niels sluttede sin fortælling med at citere et lille digt af den ikke særlig kendte danske digter Richardt Gandrup, der døde i 1974, som sætter tre m’er i fokus.

Fortidens minder
giver nutiden mening
og fremtiden mulighed

Årsskrift 2019-20

Torsdag den 28. november kl. 16.00 var en arrangement i Arkivet hvor Årsskriftet 2019-20 blev præsenteret.

Invitereder var bl.a. dem der har skrevet en artikel, hjulpet til en med information og billeder, bestyrelsesmedlemmer fra Arkivet og Forening og andre der har være med til at gøre dette muligt.

Der blev mulighed for at kigge i Årsskriftet og nyde en kop kaffe med et styk lækker chokolade kage.

Som noget nyt i år var der mulighed for at hente Årsskriftet i Arkivet.  Det blev en succes hvor mange Årsskrifter blev hentet og der var mulighed for at få en hyggelig snak med medlemmerne.

Årsskriftet indeholder i år emner som forsorg på Nordfalster, spejdernes historie og gravminderne. Omslaget er blevet lavet af grafiker Erik Simonsen, som har brugt den gamle Arkiv bygning (Kommunalen i Vålse) som emne og forsorg artikel bringer en illustration af tegner Lene Birgitte Gottorp, begge kunstnere bosat i Nørre Alslev.

Lene Birgitte Gottorp og Erik Simonsen signerer Årsskrift 2019-20. Til venstre Årsskriftets redaktør Steffen Jørgensen.

 

Åbent Arkiv – Landbrugets historie

 

Lørdag den 9. november kl. 10.00 – 14.00 holder Arkivet åbent.
Kom og besøg os!

  • Overvejer du at aflevere noget til Arkivet. Kom og tag en snak med os.
  • Besøg selve arkivet og se hvordan materialet opbevares.
  • Går du rundt med en historie der kan bruges i vores Årsskrift. Kom og få en snak om hvordan man kan evt. få hjælp til at forfatte den.
  • Er du midt i din slægtsforskning? Kom og se hvilke muligheder vi har for at hjælpe dig.
  • Frivillige er altid nogen vi kan bruge. Kom og se hvilke slags arbejde du kan hjælpe med. Der er noget for alle.

Alle er velkomne.

Arkivets 40-års jubilæum

Arkivet fejrede 40 års jubilæum fredag den 11. oktober.

Arkivets formands tale kan læses her.

I anledning af 40 års beståen i år for Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster har Lokalhistorisk Forening for Nordfalster lavet denne bog som jubilæumsgave til arkivet. Men alle andre kan også få glæde af de sidste 40 års Nordfalster-historier i stort og småt, idet bogen/hæftet kommer i løssalg.

Redaktionens kilder er Nordfalsters Avis, Lolland Falsters Folketidende og arkivets egne gemmer.
Der er megen tekst og mange fotos fra 1979-2019, og for jubilarens vedkommende (altså Arkivet) strækker det sig lige fra Kommunalen i Vålse til i dag Urmagerens Hus i Nørre Alslev.

Bogen kan købes fra mandag den 14. oktober kl. 16 -18 og prisen er 175 kroner.
Den perfekte jule- eller mandelgave. Giv historierne videre!

Folkemøde på Møllebanken

Søndag den 16. juni kl. 15 – ca. kl. 21.30.

 

Der var 125 tilhørere på Møllebanken, til folkemøde om Helene Strange. Vejret var fint, solen var fremme men det blæste lidt. Flaget blev hejst af Ejner Jensen medens flag sangen blev afsunget.
Kathe Torp Jensen bød velkommen og talte om et stort Fredsmøde som blev afholdt på Nordfalster for 90 år siden.  (Læs hele tale her)Dette arrangeret af Helene Strange, som var distriktsformand, og denne dag blev Møllebanken naturligvis besøgt, 400-500 deltog, heraf 100 delegerede. Endvidere blev Helene Stranges bisættelse fra Møllebanken omtalt, hvor Dannebrog også var til tops og vajede over hendes kiste. Christian Hildebrand fortalte om Helene Strange og Møllebanken, mens folk sad og nød den medbragte kaffe og kage. Homemade Bakery i Nørre Alslev havde sponsoreret en stor flot kage.

Erik Staal stod ved indgangen med sin lirekasse og senere sammen med Susanne Fønsskov underholdt de med viser, og ledsagede med musik til alle fællessange hvoraf nogle var Helene Stranges.

Arrangementet fortsatte på Vig-gaarden, hvor 118 deltog. Lene Vinther Andersen holdt foredrag om Helene Stranges liv, og hvor man også hørte nogle lydoptagelser.

Der blev serveret mælkeærter med flæsk, som er en egnsret fra Falster. Christina Juul fortalte om hvordan man laver mælkeærter. Birthe Andersen var klædt i egnsdragt og hun læste et stykke af Helene Strange, som handlede om bryllupsforberedelse, og det var på dialekt.

Ole Hvidtfeldt fortalte en historie, skrevet af hans farfar, om at være tretten til bords. Christian Hildebrand, som er i slægt med Helene Strange fortsatte med at fortælle anekdoter om Helene Strange.

Tak til Kulturel Samråd Guldborgsund Kommune for økonomisk støtte, tak til lokale sponsorer så et lotteri blev muligt:
Lollands Bank, Shell Øster Kippinge, Nørre Alslev Isenkram, SuperBrugsen Nørre Alslev,
Spice Surprice, Guldborgsund Blomster, Galsgaard Vineri, Specialtandlægerne ved Farøbroerne og Homemade Bakery.

Tak til René Hinsby for den velsmagende tre retters menu.

Stor tak til alle jer som medvirkede med musik og taler, så det blev et festligt og underholdende Folkemøde om Helene Strange.

Program

 Kl. 15.00 – dagens program begyndte på Helene Stranges Møllebanken. Velkomst med flaghejsning, sang og musik.

 Kl. 16.30 arrangementet fortsat på Vig-gaarden med foredrag om Helene Strange ved Lene Vinther Andersen.

Kl. 18.00  den historiske menu blev serveret, som er mælkeærter med flæsk, Falsters egnsret.  Vi hørte Christina Hildebrand, Birthe Andersen, Ole Hvidtfeldt og Christina Juul.  Musik og sang blev leveret af Henrik Staal og Susanne Fønsskov.
Vi hørte Christian Hildebrand, Birthe Andersen, Ole Hvidtfeldt og Christina Juul der havde små indlæg, så som dialekt, fortællinger om Helene Strange og erindringer fra de gamle dage.
Musik og sang blev leveret af Erik Staal og Susanne Fønsskov. De accompagnerede også vores fællessange.

Med støtte fra:

Og en stor tak til:

Vig-gaarden
Galsgaard Vin
Shell Øster Kippinge
Nørre Alslev Isenkram
Spice Surprice
Home made Bakery – Nr. Alslev
Guldborgsund Blomster Nørre Alslev
Lollands Bank Nørre Alslev
Super Brugsen Nørre Alslev
Specialtandlægerne ved Farøbroerne

 

Den Spanske Syge på Lolland Falster

Den Spanske Syge var en verdensomspændende influenzaepidemi i 1918- 20, og som kostede over 15.000 danskere livet.

Over tredive mennesker mødtes tirsdag den 7. maj om aftenen i Vålse Medborgerhus for at høre Hans Trier, speciallæge i samfundsmedicin, fhv. embedslæge og cand. mag. i historie fortælle om Den Spanske Syge på Lolland–Falster.

I over 2 timer fik vi alle de gruesomme detaljer plus mange rørende personlige historier, livlig fremlagt af Hans Trier