Vålse Vig

Vålse Vig blev inddæmmet i 1841. Det var ikke den første inddæmning, men langt det største område.

Hovedmanden bag initiativet var gårdejer Hans Rasmussen i Egense.

Først i 1875 lykkedes det at få udtørret det inddæmmede område takket været skipper Mads Hansen fra Bakkebølle. Han bosatte sig på stedet, og sammen med et par brødre løste han opgaven. Mads Hansen fik 11 børn, bl.a. den berømte opfinder J.C.H. Ellehammer, der blev en af flyvningens pionerer ved den 12. september 1906 som den første europæer at flyve med sin selvkonstruerede flyvemaskine med 18 HK over en strækning på 42 meter i en halv meters højde – flyvningen foregik på øen Lindholm nord for Lolland i Smålandsfarvandet.

I pumpestationen findes en lille planche-udstilling om Vålse Vig og de to nøglepersoner i områdets historie.

Hør storien fra DR’s udsendelse om Vålse Vig.

vores fælles hjemmeside