Hans Peder Pedersen, Vålse – skolelærer, gæstgiver og høker

DEN PRIVATE KIRKEGÅRD I VÅLSE

1867-1963

Hans Peder Pedersen
Født den 7. juni 1821, Vaalse skole.
Mor: Bodil Hansdatter født den 18. maj 1801 i Egense, død den 26. september 1877 i Vaalse.
Far: Skolelærer Rasmus Pedersen født 1784, fra Vesterborg, død den 18. september 1847 i Vaalse
Morfar: Hans Rasmussen, Egense, sognefoged, rigsdagsmand, dannebrogsmand og distriktsformand for Bondevennerne (mindesten på Vaalse torv).

Hvor lå kirkegården? På billedet kan man se Vålse Kirke (rødt kors) og selve kirkegården (rødt firkant).

Hans Peder Pedersen og Sophie

 

vores fælles hjemmeside