Kategoriarkiv: Ikke-kategoriseret

Spejderne indvier shelters

Lørdag den 27. august var Fire repræsenteret fra Arkiv og Forening til Nørre Alslev Spejdernes indvielse af de nye områder og shelters. Meget Flot område.
Tillykke med dette.
Kommende

”Når den stærke vogter sin gård“ – bog præsentation af Marianne Wagner

 

Lokalhistorisk Arkiv var fyldt til sidste plads med de 28 deltagere, som hørte sognepræst Marianne Wagner fortælle om sin historiske roman ”Når den stærke vogter sin gård“.

Det blev en meget  interessant eftermiddag der førte til spændende diskussioner med spørgelystne deltagere.

Tak til deltagerne og især Marianne Wagner, som gav en indholdsrig præsentation af sin bog.

 

 

Marianne Wagner fortæller om “Når den stærke vogter sin gård”

Den 22. april i år udkom min roman, Når den stærke vogter sin gård. Jeg vil her skrive lidt om baggrunden for, hvorfor jeg gav mig til at skrive, og hvad historien handler om.
Jeg begyndte at læse klassisk litteratur i en sen alder, og jeg lagde ud med Henrik Pontoppidans De dødes rige, som jeg blev svært begejstret for. Da jeg for nogle år siden besluttede mig for at holde studiekreds om romanen Lykke-Per, læste jeg som forberedelse op på Det moderne gennembrud, hvis hoved ideolog var Georg Brandes.
Formålet med det moderne gennembrud var gennem kunst og litteratur at sætte problemer til debat, og for Brandes var problemerne især den borgerlige moral og kristendommen. Derfor er der sidenhen pågået en kamp mellem brandesianerne og
kirken, og i dag lever vi i dønningerne af opgøret, hvor de førstnævnte siden 1968 har fejret triumfer med både den individuelle og den seksuelle frigørelse.
Samtidig har der siden mellemkrigstiden været en opfattelse af, at det nationale er problematisk; jeg tror, at det er en udbredt opfattelse, at nazisme og fædrelandskærlighed mere eller mindre er to sider af samme betændte sag. Selv om der er meget godt at sige om serien Matador, så er det netop denne opfattelse, der ligger til
grund for dens historiefortælling; unge Gustav Friis er fascistisk KUer, oberst Hackel er et fjols, nazisterne er et pjalteproletariat, der varmer sig ved Grundtvigs sange, medens frihedskampen føres af den radikale doktor Hansen. Begge dele har længe plaget mig.

Hos Henrik Pontoppidan fandt jeg dog en form for lidelsesfælle. Han omfavnede det moderne gennembrud, fordi han selv følte sig hæmmet af sin opvækst i et strengt præstehjem. Alligevel er der næppe tvivl om, at han hele livet følte sig fremmedgjort, fordi han også fra sit hjem havde fået en høj moral og kærlighed til fædrelandet. Derfor er han også kritisk overfor moderniteten og de kulturradikale høvdinge, som optræder i forskellige skikkelser i hans bøger.
Jeg har aldrig bildt mig ind, at jeg ville kunne skrive som han, og det holdt mig længe tilbage, men en dag fik jeg en idé og dermed også modet til at skrive. For jeg havde også lyst til at sætte problemer under debat, for mig var det bare problemet med Brandes og den almindelige opløsning af kristendom, moral og fædrelandskærlighed, jeg ville behandle. Men det måtte ikke være programmatisk, det skulle være ægte, sådan som man finder det hos Pontoppidans samtidige: Jakob Knudsen. Endvidere har jeg i nogle
år været stærkt optaget af C.S. Lewis´ kristne forfatterskab, og det inspirerede mig til at forsøge mig med nogle overnaturlige aspekter i fortællingen.
Jeg har altid været optaget af besættelsen og er samtidig inkarneret EU-modstander; de to ting hører sammen, idet mange modstandsfolk, der overlevede krigen, blev hårde modstandere af EF og senere EU, medens andre ikke gjorde. Imidlertid begrunder de
hver især deres stillingtagen ud fra deres engagement i frihedskampen. Og selve frihedskampen var så særlig, at netop de overnaturlige elementer dér kunne gøre sig troværdigt gældende.

I mit sind begyndte nogle personer nu at røre på sig; jeg skrev små afsnit i min fritid, og en dag tog historien form og blev til romanen om lægefamilien Jessen, som man følger fra mellemkrigstiden frem til 1975; de er både troende og nationale, og de betaler en høj pris for at holde fast på det, for det fører dem ind i krigen, og flere af dem kommer i en efterfølgende og konstant opposition til de folkevalgte politikere. De bliver fremmede i deres eget fædreland. Historien foregår mest i Nord- og Sønderjylland, men der er dog en lille hilsen til Falster, som kan begrunde, at jeg skriver til dette nyhedsbrev. I mine bestræbelser på at give et tidsbillede af mellemkrigstiden lod jeg hr. Frederiksen, som er gymnastiklærer for en af hovedpersonerne, Jens, være ivrig tilhænger af J.P. Müllers frotteringssystem. Det var først efterfølgende, at det gik op for
mig, at han var født i Nykøbing, men det var en herlig overraskelse.

Jeg håber, at bogen vil glæde eventuelle læsere og vække til eftertanke.

Kulturhistorie på tværs af Nordvestfalster

Der var 42 forventningsfulde deltagere der mødte op til arrangementet: ”Kulturhistorie på tværs af Nordvestfalster.”

Solen skinnede og PartyKørsel.dk bragte os godt rundt i området, med den smukke natur langs vandet og igennem skove.
Det var meget at opleve og høre om. Orehoved havn med fyret, og virksomheder. Livet i Vålse Vesterskov og de mange fortidsminder. Det gamle Gåbense, Vålse Vig med pumpestationen, Helene Strange og Møllebanken. Rovmordet i Resle skoven, Kippinge kirke med kilden, træhesten og konge alleen.  Alstrup i gamle dage med forretninger og bondegårdspensionater. Nationalmuseets udgravninger ved Sparregård. De engelske flyvergrave i Brarup.
Alt det og meget mere der kunne nås at få fortælle under kørslen.
Tak til Margit Hansen og Jens Ove Christensen for spændende indlæg. Tak for bidrag fra bestyrelsesmedlemmer i Arkiv og Forening. Tak til PartyKørsel.dk og ikke mindst Kulturelt Samråd i Guldborgsund Kommune for deres støtte. Dagen blev afsluttet med kaffe/te og kage fra Home made Bakery, Nr. Alslev.

Vi ser frem til turen ”Kultur på tværs af den østlige del af Nordfalster i 2023”.

Læs detaljerne om turen her.

Flere billeder i vores næste nyhedsbrev!

 

I lovens navn – drab, dilemmaer og et liv i dansk politi – Bent Isager-Nielsen

Tirsdag den 31. maj blev Vålse medborgerhus fyldt til sidste plads med 125 interesserede og spørgelystne deltagere, som fik svar fra den meget engagerede og interessante foredragsholder: Bent Isager-Nielsen.

En meget spændende aften, som gav viden og en forståelse for opklaring af kriminalsager og politiets arbejde.

Den tidligere drabschef Bent Isager-Nielsen formåede at præsentere emnet på en spændende og seriøs måde.

Lions Club Helenerne sørgede for kaffe, te og kage.

FORTÆLLINGER OM JACOB CHRISTIAN HANSEN-ELLEHAMMER

Tirsdag den 5. april kl. 19.00-21.30 i Vig-gaarden.

En spændende aften med direktør Michael Smith-Olesen og fotograf Daniel Schulz Madsen fra Candofilm.  Der blev vist klip fra de mange optagelser. Vi henviser endvidere til vores årsskriftet hvori flere har indlæg om Jakob Ellehammer. Filmen kan ses ved at Google TV øst og søge i deres arkiv.
65 deltagere mødte op til foredraget, heri blandt en slægtning til Ellehammer, nemlig den 101 årige Ellen Jørgensen, som i øvrigt har deltaget i  vort arkivarbejde. Tak til alle for I kom og medvirkede til en god aften. Tak til Viggården for dejlig kaffe -kage og hyggelig opdækning.

Foredrag med dyrlæge Susanne Fønsskov

Onsdag den 16. februar kl. 19.00 til 21.30 var vi på Vig-gaarden for at høre dyrlæge Susanne Fønsskov tale om: ”Mit muntre liv blandt folk og fæ på Lolland Falster gennem knapt 40 år”.

92 deltagere deltog i dyrlæge Susanne Fønskovs fantastiske fortælling om sit liv blandt Folk og Fæ. Det blev præsenteret med stor dygtighed og kærlighed til sit fag, dyr og mennesker . En sjov, interessant og medrivende aften. Dejlig lagkage og kaffe i Vig- gårdens store sal.

Beretning ved lokalhistorisk Arkiv og Forenings generalforsamling og årsmøde 2022

Torkilstrup forsamlingshus den 31.januar 2022
Dækker perioden oktober 2020 – okt. 2021

Beretningen om det forløbne år er igen præget af pandemien. Men på trods heraf har der været en stor interesse for vores arbejde fra vores medlemmer og fra besøgende i Arkivet. Desuden en stor fremgang i journalisering og registrering af arkivalier.
Arkiv og Forening kan se tilbage på vort arbejde, som er er i fortsat udvikling En mindre gruppe har været i ”egen arkiv ”corona – boble”, hvilket har skabt endnu mere synlighed på Arkiv.dk.

Vi nåede at afholde 3 fysiske bestyrelsesmøder.
Årsskriftet 2020 blev som sædvane udgivet den sidste torsdag i november, denne gang på Viggården. En mindre gruppe af personer var inviteret til dette lille kulturhistoriske arrangement, der iblandt flere som havde bidraget med artikler til årsskriftet. Tak til Birgit Holse fra kommunens kulturudvalg for deltagelse i udgivelsen af årsskriftet. Vi fik anmeldt vort årsskrift i det landsdækkende blad ”Journalen” som Dansk Lokalhistorie udgiver. modtog vi det ansøgte tilskud på 4.625 kr. til den øgede udgift til trykning og porto på grund af det øgede sidetal i årsskrift 2020.
Det udsatte årsmøde og generalforsamling blev afholdt på Valdemars dag den 15. juni. Vi medbragte Dannebrog, som smykkede den fine forsamlingssal i Torkilstrup. Det var 101 året for dagen, hvor genforeningen med Sønderjylland fandt sted. Vi kunne igen samles til et mindre møde, hvor beretning og regnskab blev præsenteret. Bestyrelserne fortsatte uændret med opbakning fra de fremmødte.

Vi har tidligere forsøgt at få en ”skraldrute” og derved tjene lidt ekstra. I år kom vi med på et afbud, og samlede skrald på ruten fra Nørre Alslev bibliotek til Storstrømmens fængsel. Vi samlede hele formiddagen og sluttede på Arkivet med kaffe og brød, sponsoreret af ”Home made Bakery ” Super Brugsen i Nørre Alslev forærede os vand og frugt til turen. Vi forsøgte at finde gennemsnitsalderen på aktørerne, og den var høj -72 år. En rigtig sjov dag, hvor vi også talte om alt det skrald, som ikke fandtes da vi var børn.
Det blev sommer, de fleste vaccineret og pandemien begyndte at klinge af så vi kunne afholde vort store genforeningsarrangement med Erik Grip. Endelig kunne vi fejre Genforeningen med Sønderjylland – 101 år efter. Netop på årsdagen i Vålse den 25.juli 1920 hvor en national mand H.P. Andersen, satte en sten til minde om at vi fik Sønderjylland tilbage. Erik Grip underholdte med sin dejlig sang og musik. Grip er H.P. Andersens oldebarn. Ejner Jensen bar fanen med H.P. Andersens mindeplade, han var æresmedlem af idrætsforeningen i Vålse. En stor overraskelse for Erik Grip var det, at få foræret et sybord lavet af hans oldefar! Doneret af et oldebarn hvis forfædre var nabo til Erik Grips oldefar (Jes Thorbjørn Pedersen) som via Foreningen fandt vejen til Erik Grip.
Mag.art. i historie Adam Wagner præsenterede en kort, men meget indholdsrig opsummering af Sønderjyllands historie og baggrunden for Genforeningen. Per Skov, sekretær i Foreningen sørgede for dias serien om H.P. Andersen og hans familie i Vålse. Erik Grip fortalte om sin slægt. Kathe Torp Jensen fortalte om hvilke forbindelser der kan være mellem Genforening i Sønderjylland og Nordfalster. Joseph Gallacher var pianist til alle fællessangene. Under kaffen lotteri med gevinster fra lokale erhvervsdrivende, samt flere Forlag som havde doneret bøger omhandlende. Genforeningen. Tusinde tak til alle sponsorerne, de heldige vindere blev alle glade. Peter Olofson, Vålse havde på eget initiativ etableret en udstilling i det gamle sognehus i Vålse. Dette fik vi mulighed for at opleve efter arrangementet.
I årsskrift 2020 en artikel om en jødisk familie som søgte tilflugt i Vålse under krigen. Leo Igelski som dengang var en lille dreng, huske tilbage – og ved hans besøg i Vålse sidste sommer – genså han mange steder og kunne berette om de mennesker som hjalp familien, og som de knyttede venskaber med hele livet. Bente Eriksen og Kathe Torp deltog, og Bente som også er fra Vålse kunne supplerer så fint med oplysninger.
Det blev tirsdag aften den 24. august, en fin sensommeraften. Der var 97 tilmeldte deltagere, som havde fundet vej til Vålse Medborgerhus, den gamle skole, hvor de ville opleve Connie Kruckow. Det blev en forrygende aften, den gamle gymnastiksal kogte af gensynsglæde og fælles erindringer fra barndommens land. Nogle var kommet langsvejs fra, andre fra det lokale samfund. Alle fik en fantastisk oplevelse, hvor Connie talte i to timer, og det var utroligt hvad hun kunne huske. Der blev talt med gode grin og gensynsglæden var stor i mellem de mange fremmødte og med CK. Hvor nogle var sygeplejersker, som ville opleve den tidligere formand for DSR.
Søndag den 29. august var en større gruppe på gravmindevandring i Lillebrænde og Torkilstrup. Vejret holdt tørt, og blæsten tog ikke livet af den udendørs mikrofon. Vi oplevede den smukke nyrenoverede Lillebrænde kirke, en fin andagt og salmer som relateredes til dagens emne, og
Hanne Christensen fra museum Lolland-Falster introducerede som sædvane meget professionelt om de bevaringsværdige gravminder. Vi hørte om hvordan kirkegårde i tidligere tider, gravstenens udseende, materiale, placering på kirkegården og om symboler. Læs mere herom i dette og de sidste årsskrifter. Mange af de fremmødte var lokale, eller havde relationer til kirkegården, og kunne supplere med yderligere oplysninger om slægtninges liv og færden. Vi oplevede krypten i Torkilstrup. En meget spændende eftermiddag, som gav inspiration og præciserede endnu engang vigtigheden af at bevare de gravminder, og helst lade gravmindet stå hvor det er placeret fra begravelsen fandt sted, og i den sammenhæng der er til de øvrige i familiegravstedet. Vandringen affødte flere henvendelser til Arkivet med oplysninger om person historier og oplysninger om Sullerup. Tak til de mange som sender oplysninger om deres gravminder og de personer som er begravet på kirkegården. Tak til Folketidende som har leveret flere gode indlæg om bevarelse af gravminder.
Arkivet deltog i åbningen af den nye station i Nørre Alslev, en festlig dag og med ministerbesøg. Her observerede vi at vores nylig pyntede vinduer blev betragtet og fotograferet blandt andre af informationschef Tony Bispeskov fra DSB. (årsskriftets forside i år)
Arkiv og Forening medvirkede med en stand på Sensommermarkedet på Vilhelmsdal. Det er altid nogle spændende dage, mange besøgte vores stand, hvor man kunne se og købe bøger. Vi havde modtaget en større bogsamling af forskellig litteratur som Arkivet solgte en del af. Ligeledes var mange interesseret i jubilæumsbogen, og vi fik flere nye medlemmer!

På lokalarkivet har vi haft besøg af konfirmander fra Nørre Alslev pastorat. Besøget var delt over to tirsdage, vi præsenterede Arkivets formål og funktion. De unge fik også en kort introduktion til at søge aner i de elektroniske kirkebøger, samt en samtale om konfirmation i gamle dage. De unge havde forberedt sig godt, og det var to hyggelige eftermiddage, som bidrager til liv i Arkivet.
Besøg af konfirmander fra Vålse pastorat – og et hold som blev konfirmeret for 60 år siden i Vålse. Meget interessant besøg med udveksling af erindringer. Arkivet er et godt sted at få sine erindringer frem.

Af besøgende og afleveringer kan nævnes nogle: En gæst fra London besøgte Arkivet for at finde oplysninger oldefaderen Hans Otto Henriksen, som var i lærer i Lillebrænde fra 1890 til1930erne, og modtog også en dagbog fra denne oldefar. Vi har i vores nyhedsbreve opfordret til at skrive om oplevelser i tiden med Covid-19, dette har givet lidt respons, blandt andre fra Henning Vest som stadig skriver herom. Vi har modtaget oplysninger om Prier slægten og hvordan dette navn opstod. Endvidere tre store afleveringer med billeder af gårde på Nordfalster. Fra Finerfabrikken, senere Junkers fabrik, modtog vi blandt andet nogle prøver af de finerplader som anvendes. Arkivalier om KFUK og KFUM fra den gamle Nørre Alslev kommune. Billede af den gamle roekaserne i Sundby F. Der har også været en spændende aflevering med to håndskrevne bøger om Gåbense Færgested og Kippinge gamle Valfartskirke, som går tilbage til år 1231. Bøgerne er skrevet af Niels Stenfeldt og dækker perioden 1231- 1932 og smukt dekoreret med kort og tegninger. Disse tilgår vort arkiv, fordi Leif Jensen, tidligere Nørre Alslev tilfældigt bliver præsenteret for disse smukke og interessante bøger på Lolland, og bringer disse videre til vort arkiv. Frank Nielsen, tidligere næstformand, og flittigt skribent af historiske artikler til vort årsskrift, via hans hustru Gurli og søn Prebens afleveringer, kan vi fortsat bringe nogle af Frank Nielsens gode artikler, blandt andet i vort sidste skrift. Peter Olofson har afleveret en gave til Arkivet i form af et gammelt mindetryk fra den politiske tid i 1800-tallet, som vi vil anvende til udstilling. Peter Olofson nåede at fotografere ”Røde Kors ” huset ved Dæmningen inden dette blev nedtaget. Vi har modtaget en større slægtsoptegnelse vedrørende Navergården i Nørre Alslev, og som fortsætter.
Arkivet har deltaget i fællesmøde blandt arkiver i Guldborgsund kommune og ligeledes i LASA´s generalforsamling, hvor vi også hørte om sukkerfabrikken i Stege. Arkivturen gik i år til Dragør og årsmødet til Middelfart hvor fire personer deltog og blandt andet oplevede foredrag om livserindringer i tekst og tale.
Besøg af Jørgen Thomsen, formand for SLA, vedrørende ansøgning til Velux – fonden om økonomisk støtte til overspilning af vores gamle film.

Arkiv og Forening har deltaget i flere møder med Guldborgsund kommune og andre interessegrupper omkring projektet: Kløverstier i Nørre Alslev. Vi kunne bidrage med ideer til de historiske spor. Spændende tværfaglige møder, hvor vi ser frem til etablering af Kløverstier som indeholder; historie men også natur og motion. Vi skal dog bemærke, at de fleste møder foregik elektronisk, så her fik vi ny erfaring.

Arkivet modtog først på året en donation på 3.000kr. fra den nu nedlagte forening: Hjælpe- og Alderdomskassen for Ønslev – Eskilstrup sogne. Som en påskønnelse af det store arbejde arkivet gør for at bevare historisk materiale for Nordfalster.
Tak til alle samarbejdspartnere som støtter op om vort lokalhistoriske arbejde. Tak til Guldborgsund kommune herunder Kulturelt samråd. Torkilstrup forsamlingshus, Keisergården og Viggården, Vålse Medborgerhus, Bog og Ide´ i Nykøbing F. Grønlunds Kiosk, Folketidende, Home made Backery Nørre Alslev, Rema 1000 og Super Brugsen i Nørre Alslev. Tak til Guldborgsund blomster og Galsgårds Vineri for fortsat sponsorat. Vi er meget taknemmelige, hjælpen bidrager til fortsat motivation og udvikling af det lokalhistoriske arbejde.
Tak til alle bidragsydere med artikler til vort årsskrift, korrekturlæsning. En særlig tak til Erik Simonsen og Lene Birgitte Gottorp for deres professionelle og fine illustrationer til vort årsskrift. Tak til Serena og Steffen Jørgensen for konkret hjælp med nyhedsbreve, hjemmeside og andre layout opgaver. Tak til Ejner Jensen for at optage lokale stemmer, som er en vigtig metode til at gemme på vores historie. Man er velkommen til at henvende sig for en mulig optagelse. Tak til Hanne Christensen, Museum Lolland-Falster, Torkilstrup- Lillebrænde menighedsråd, kirkebetjeningen og sognepræst Nina Morthorst. Sognepræst Marianne Wagner. Tak til foredragsholdere som skabte de gode stemninger og med en stor tilslutning.
Tak til LC Helenerne for samarbejdet, de hjælper bestyrelserne med traktementet, og når vi køber kaffe og kage i aften støtter vi humanitær hjælp.
Tak til alle jer som fortsætter med at støtte vores Forening, som i skrivende stund tæller 410 medlemmer, og velkommen til alle nye medlemmer.
Tak til alle frivillige tilknyttet arkivet samt alle bestyrelsesmedlemmer, til jer hver især, en stor tak! Uden jeres dygtige indsats og hjælpsomhed igennem året, kunne vi ikke præsentere dette gode frivillige arbejde, hvor alt er ulønnet.

Tak til Ejner Jensen at du ville blive dirigent.
Jeg vil slutte med en præsentation af bestyrelserne.
Else Marie Andersen og Kathe Torp Jensen

På valg:
Formand Kathe Torp Jensen
Næstformand Claus Olsen
Bestyrelsesmedlem Bente Kok
Suppleant Adam Wagner og Flemming Høeg
Ligeledes revisor Ejner Jensen og revisor suppleanter Niels Larsen og Kurt Skovlund
Alle modtager genvalgt

Visioner og planer for 2022

Vores visioner er at leve op til vore vedtægter, indsamle og formidle lokalhistorie alt i et tæt samarbejde mellem Arkiv og Forening.

Vi vil gennemgå vores vedtægter og få ført dem a´ jour med en præsentation til næste års generalforsamling.

Vi vil fortsætte samarbejdet omkring Kløverstier med et historisk fodtryk fra Arkiv og Forening.
Derudover medvirker LUNA og Spejderleder Martin Andre´ Andersen

Vi vil opfordre til afleveringer til Arkivet, få skrevet på dokumenter og foto der er gemt hjemme i skuffer og skabe, og hvad der må tilgå arkivet – enten original eller som indscannet og sendt på en mail til Arkivet.

Arrangementer: 16. 2. på Vig -gården Foredrag med dyrlæge Susanne Fønsskov om hendes liv
blandt Folk og Fæ.

Marts/ april: Et foredrag om Ellehammer (Ejner Jensen medvirkede ved en optagelse, Candofilm)

31. 5. Efterforsker, Drabschef Bent Isager – Nielsen: Foredrag I Lovens Navn – Vålse Medborgerhus.

Juli måned: forventes en historisk guidede tur rundt på Nordfalster i bus.

August: 3- dages historisk studietur til Østjylland

September: 60-er musik med Chamrock- plus – med fortællinger – masser af musik, gensynsglæde måske med gamle ungsdomsvenner.

Oktober: Wilhelms dal marked

November: Åbent Hus, Bogudgivelse

December: Filmaften – vi viser film fra Arkivets gemmer.

Nogle uddrag af de mange kontakter og aktiviteter igennem 2021

Afleveringer:
Vedrørende Hans Otto Henriksen, lærer i Lillebrænde.
Om 3 gårde på Nordfalster
Om Finerfabrikken
Erindringer om tiden med Corona
Prier -slægten
KFUK og KFUM
Billede af roekasernen i Sundby F.
Håndskrevne bøger om Gåbense færgested og Kippinge kirke
Artikler af Frank Nielsen
Et mindeblad vedrørende politikere i 1800tallet
En bog: Vålse, Falster og Evigheden af Peter O.K. Olofson
En bog: Ærligt talt, Frank Bengtsens erindringer af Kathe Torp Jensen

Henvendelser:

Mails 507
Telefon 49
En henvendelse vedrørende møller på Nordfalster
Besøg af SLA´s formand Jørgen Thomsen angående Velux fonden
4 elektroniske møder med Guldborgsund kommune vedr. kløverstier
2 fysiske møder med kommunen vedrørende kløverstier
Møde vedrørende gamle film om Vålse Vig
Vedrørende ny optagelse af film om Ellehammer/Vålse Vig
Fællesmøder i LASA og med arkiver i kommunen
Deltagelse i arkivtur til Dragør
Deltagelse i årsmøde i Middelfart
Besøg af 24 konfirmander fra Nørre Alslev sogn og sognepræst Marianne Wagner
Besøg af hold konfirmander fra Vålse som blev konfirmeret i 1961
Status:
Hyldemeter 268
Fysisk besøgende 130
Deltagere ved arrangementer 474
Hjemmesiden 3005
Facebook 740
Billeder 9150

Bemærkning til årsskriftet 2020, side 40
Der skal stå: Christian Jakobsen senere Tangegård, Bjergvej 9 Øster Kippinge

Årsmøde og Generalforsamling 2022

Arkivets årsmøde og Foreningens generalforsamling blev holdt mandag den 31. januar i Torkilstrup Forsamlingshus.

Et flot fremmøde med 55 deltagere. LC Helenerne stod for et lækkert kaffe/kage bord. Mange tak til Helenerne for indsatsen, og tak til Torkilstrup Forsamlingshus for husly, det er et smukt og hyggeligt sted at opholde sig i.

Tak til Britt og Ib Album for foredraget om flyhistorie under 2. Verdenskrig med udgangspunkt i 9. April 1944. Ib Walbum husker  nogle af flyene, og fremviste billeder af de forskellige fly og soldater, hvor mange mistede livet i indsatsen for at vi i dag har vores frihed.

Tak til alle for opbakning igennem året og vi ser frem til at mødes igen til vores arrangementer og på Arkivet.
Tak til sponsorer igennem året og til Guldborgsund kommune herunder Kulturelt samråd for et godt samarbejde.

LÆS BERETNINGER, VISIONER mm. HER

Med venlig hilsen
Else Marie Andersen og Kathe Torp Jensen

ÅRSSKRIFT 2021 ER UDGIVET!

Den sidste torsdag i november blev, traditionen tro, vores Årsskrift udgivet.

Ny format, en spændende og flot udgivelse. Med masser af gode historier fra egnen. Redaktøren Claus Olsen præsenterede den. Stort arbejde fra redaktionsgruppen der ved siden af Claus Olsen tæller: Kathe Torp, Per Skov Olsen og Adam Wagner.

De inviterede til udgivelsen, bestyrelsen og frivillige fra både Arkivet og Forening plus dem der skrev de artikler i Årsskriftet mødtes i Vålse Gamle Skole til kaffe og kage og en hyggeligt stund mens man kunne kigge på resultatet af årets arbejde.

Årsskriftet kan købes på Lokalhistorisk Arkiv, Jernbanegade 13 i Nørre Alslev og i Grønlunds Kiosk,  Nørre Alslev.
Årsskriftet bliver til vores medlemmer omdelt eller sendt med Post Nord eller som pakkebrev via DAO.
God fornøjelse med årsskriftet.