Kategoriarkiv: Ikke-kategoriseret

SENSOMMER MARKED PÅ VILHELMSDAL

Sensommermarkedet forløb rigtig godt for vort Arkiv og Forening. Mange besøgte vores stand, fik vejledning, kikkede på plancher med de gamle butikker fra vort område, og hjalp os med identifikation af fotos.
Vi fik nye medlemmer og der blev også solgt historiske bøger.
Tak for den store interesse!

STORSTRØMSBROENS 85-ÅRS FØDSELSDAG

Mandag 26. september kl. 19-21.30. Torkilstrup Forsamlingshus.

Vi fejrede den gamle Storstrømsbroen 85 års fødselsdag med et foredrag om den nye bro.
Vi har været meget  heldige at få besøg af en meget dygtig foredragsholder, civilingeniør/koordinator for besøgscenter Storstrømsbroen: Ulrik Winther Blindum.

Det blev vist filmklip, også fra indvielsen af den gamle bro.

 

Levende musik – 60’er fest med Shamrock+ i Vig-gaarden

Søndag den 11. september blev Vig-gaarden fyldt med 50 musikglæde gæster. Det blev en sjov, festlig og interessant eftermiddag og aften med en lækker 60´er menu.
Stor tak til bandet SHAMROCK+, som spillede mange af de gode kendte numre fra dengang i 60´erne og 70´erne. Vi hørte om musikernes liv med musik, her med flere sjove anekdoter. Mange tak til de fire dygtige musikere for denne dejlige musikoplevelse.

Snakken gik lystigt blandt gæsterne, og én fremviste
ved sit bord sine evner med servietten til
blomsterkunst, andre fortalte om deres påklædning.
Tænk – en herre bar en flot jakke, som var omkring 100 år.
Der blev også danset og klappet i takt.

Tak til Kulturelt Samråd for økonomisk støtte. 

Købmandsgården i Gåbense med optagelse på bånd

Gruppeinterview onsdag 7. september.

På baggrund af en indbydelse til at deltage i en sammenkomst mødte Ejner Jensen fra Lokalhistorisk Arkiv og Kathe Torp fra Lokalhistorisk Forening.
Initiativtagere: Susanne og Christian Henriksen, som købte Købmandsgården.
Susanne kendte og havde talt med Flere, som tidligere havde boet i ejendommen, og derfor havde lyst til et gensyn. Udover ejerne mødte 7 deltagere som alle enten havde boet eller havde en relation til stedet.
Vi er meget taknemmelige for at blive medinddraget, og det blev også til et par timers samtale om erindringer, og vi Fik mulighed for en omvisning, som skabte meget snak om kan du huske; og der stod engang, og se det er stadig det samme gulvtæppe i et af værelserne og meget mere.
Alle deltagerne bidrog med deres oplevelser, nogle var opvokset på stedet, andre var kommet til i ungdommen, men de havde næsten alle det til fælles at deres rod er på Nordfalster. Vi er ca. 70 år tilbage i tiden, for nogle lidt mere og andre lidt mindre. Men det der kendetegnede interviewet var deres beretninger om en
barndom med leg på gaden i Gåbense, på Fiskerpladsen, på Færgegården med at hjælpe til ved landbruget og med at passe dyrene.
Skolegangen i Nyskolen, som ikke lå langt fra hjemmet, og
senere i de større klasser blev det centralskolen i Nørre
Vedby.
Det blev et interview præget af mange erindringer, som
man spontant huskede eller kom til at mindes ved at høre
andre fortælle eller se de autentiske lokaler i den store
Købmandsgård.
Der var også medbragte private fotos.
Vi siger tak for at få denne mulighed for deltagelse og
optagelse til glæde for lokalhistorien.

Historisk studietur – 29. – 31. august 2022

Den historiske studietur til Østjylland med 31 rejselystne deltagere blev nogle meget interessante dage. Dygtige guider ved alle destinationer og et super godt Hotel Sabro Kro, 15 km. udenfor Aarhus, hvor der blev serveret den dejligste mad.
Tak for samvær og de mange historiske oplevelser.

 

Spejderne indvier shelters

Lørdag den 27. august var Fire repræsenteret fra Arkiv og Forening til Nørre Alslev Spejdernes indvielse af de nye områder og shelters. Meget Flot område.
Tillykke med dette.
Kommende

”Når den stærke vogter sin gård“ – bog præsentation af Marianne Wagner

 

Lokalhistorisk Arkiv var fyldt til sidste plads med de 28 deltagere, som hørte sognepræst Marianne Wagner fortælle om sin historiske roman ”Når den stærke vogter sin gård“.

Det blev en meget  interessant eftermiddag der førte til spændende diskussioner med spørgelystne deltagere.

Tak til deltagerne og især Marianne Wagner, som gav en indholdsrig præsentation af sin bog.

 

 

Marianne Wagner fortæller om “Når den stærke vogter sin gård”

Den 22. april i år udkom min roman, Når den stærke vogter sin gård. Jeg vil her skrive lidt om baggrunden for, hvorfor jeg gav mig til at skrive, og hvad historien handler om.
Jeg begyndte at læse klassisk litteratur i en sen alder, og jeg lagde ud med Henrik Pontoppidans De dødes rige, som jeg blev svært begejstret for. Da jeg for nogle år siden besluttede mig for at holde studiekreds om romanen Lykke-Per, læste jeg som forberedelse op på Det moderne gennembrud, hvis hoved ideolog var Georg Brandes.
Formålet med det moderne gennembrud var gennem kunst og litteratur at sætte problemer til debat, og for Brandes var problemerne især den borgerlige moral og kristendommen. Derfor er der sidenhen pågået en kamp mellem brandesianerne og
kirken, og i dag lever vi i dønningerne af opgøret, hvor de førstnævnte siden 1968 har fejret triumfer med både den individuelle og den seksuelle frigørelse.
Samtidig har der siden mellemkrigstiden været en opfattelse af, at det nationale er problematisk; jeg tror, at det er en udbredt opfattelse, at nazisme og fædrelandskærlighed mere eller mindre er to sider af samme betændte sag. Selv om der er meget godt at sige om serien Matador, så er det netop denne opfattelse, der ligger til
grund for dens historiefortælling; unge Gustav Friis er fascistisk KUer, oberst Hackel er et fjols, nazisterne er et pjalteproletariat, der varmer sig ved Grundtvigs sange, medens frihedskampen føres af den radikale doktor Hansen. Begge dele har længe plaget mig.

Hos Henrik Pontoppidan fandt jeg dog en form for lidelsesfælle. Han omfavnede det moderne gennembrud, fordi han selv følte sig hæmmet af sin opvækst i et strengt præstehjem. Alligevel er der næppe tvivl om, at han hele livet følte sig fremmedgjort, fordi han også fra sit hjem havde fået en høj moral og kærlighed til fædrelandet. Derfor er han også kritisk overfor moderniteten og de kulturradikale høvdinge, som optræder i forskellige skikkelser i hans bøger.
Jeg har aldrig bildt mig ind, at jeg ville kunne skrive som han, og det holdt mig længe tilbage, men en dag fik jeg en idé og dermed også modet til at skrive. For jeg havde også lyst til at sætte problemer under debat, for mig var det bare problemet med Brandes og den almindelige opløsning af kristendom, moral og fædrelandskærlighed, jeg ville behandle. Men det måtte ikke være programmatisk, det skulle være ægte, sådan som man finder det hos Pontoppidans samtidige: Jakob Knudsen. Endvidere har jeg i nogle
år været stærkt optaget af C.S. Lewis´ kristne forfatterskab, og det inspirerede mig til at forsøge mig med nogle overnaturlige aspekter i fortællingen.
Jeg har altid været optaget af besættelsen og er samtidig inkarneret EU-modstander; de to ting hører sammen, idet mange modstandsfolk, der overlevede krigen, blev hårde modstandere af EF og senere EU, medens andre ikke gjorde. Imidlertid begrunder de
hver især deres stillingtagen ud fra deres engagement i frihedskampen. Og selve frihedskampen var så særlig, at netop de overnaturlige elementer dér kunne gøre sig troværdigt gældende.

I mit sind begyndte nogle personer nu at røre på sig; jeg skrev små afsnit i min fritid, og en dag tog historien form og blev til romanen om lægefamilien Jessen, som man følger fra mellemkrigstiden frem til 1975; de er både troende og nationale, og de betaler en høj pris for at holde fast på det, for det fører dem ind i krigen, og flere af dem kommer i en efterfølgende og konstant opposition til de folkevalgte politikere. De bliver fremmede i deres eget fædreland. Historien foregår mest i Nord- og Sønderjylland, men der er dog en lille hilsen til Falster, som kan begrunde, at jeg skriver til dette nyhedsbrev. I mine bestræbelser på at give et tidsbillede af mellemkrigstiden lod jeg hr. Frederiksen, som er gymnastiklærer for en af hovedpersonerne, Jens, være ivrig tilhænger af J.P. Müllers frotteringssystem. Det var først efterfølgende, at det gik op for
mig, at han var født i Nykøbing, men det var en herlig overraskelse.

Jeg håber, at bogen vil glæde eventuelle læsere og vække til eftertanke.

Kulturhistorie på tværs af Nordvestfalster

Der var 42 forventningsfulde deltagere der mødte op til arrangementet: ”Kulturhistorie på tværs af Nordvestfalster.”

Solen skinnede og PartyKørsel.dk bragte os godt rundt i området, med den smukke natur langs vandet og igennem skove.
Det var meget at opleve og høre om. Orehoved havn med fyret, og virksomheder. Livet i Vålse Vesterskov og de mange fortidsminder. Det gamle Gåbense, Vålse Vig med pumpestationen, Helene Strange og Møllebanken. Rovmordet i Resle skoven, Kippinge kirke med kilden, træhesten og konge alleen.  Alstrup i gamle dage med forretninger og bondegårdspensionater. Nationalmuseets udgravninger ved Sparregård. De engelske flyvergrave i Brarup.
Alt det og meget mere der kunne nås at få fortælle under kørslen.
Tak til Margit Hansen og Jens Ove Christensen for spændende indlæg. Tak for bidrag fra bestyrelsesmedlemmer i Arkiv og Forening. Tak til PartyKørsel.dk og ikke mindst Kulturelt Samråd i Guldborgsund Kommune for deres støtte. Dagen blev afsluttet med kaffe/te og kage fra Home made Bakery, Nr. Alslev.

Vi ser frem til turen ”Kultur på tværs af den østlige del af Nordfalster i 2023”.

Læs detaljerne om turen her.

Flere billeder i vores næste nyhedsbrev!

 

I lovens navn – drab, dilemmaer og et liv i dansk politi – Bent Isager-Nielsen

Tirsdag den 31. maj blev Vålse medborgerhus fyldt til sidste plads med 125 interesserede og spørgelystne deltagere, som fik svar fra den meget engagerede og interessante foredragsholder: Bent Isager-Nielsen.

En meget spændende aften, som gav viden og en forståelse for opklaring af kriminalsager og politiets arbejde.

Den tidligere drabschef Bent Isager-Nielsen formåede at præsentere emnet på en spændende og seriøs måde.

Lions Club Helenerne sørgede for kaffe, te og kage.