Alle indlæg af LHFNF

Storstrømsbroen 80 år

Storstrømsbroen 80 år
24. september – Falstria

Arkiv og Forening deltog med en billedshow om Storstrømsbroens historie. Vi har også delt ca. 170 A4 ark med broens historie. Arrangementet var et samarbejde med Orehoved Beboerforening og Nordvestfalsters Pastorat.

Gravmindevandring på Ønslev kirkegård

Gravmindevandring  i samarbejde med menighedsrådet.
Ole Hvidtfeldt og Hanne Christensen fra Museum Lolland- Falster fortæller undervejs.

Det var et meget godt arrangement. Omkring 50 deltagere, og mange interessante gravminder på en meget smuk beplantet kirkegård. Er et besøg værd!
Efterfølgende en kort andagt som gav glæde over livet og foråret, som ikke kunne være bedre til et sådant arrangement. Der kom mange spændende  oplysninger fra deltagerene.

.

oenslev01  oenslev02  oenslev03  oenslev04

 

Besøg på Dagcenteret i Nørre Alslev

Lokalhistorisk Arkiv og Forening besøgte dagcenteret i Nørre Alslev i april.

Der blev fortalt om det historiske arbejde, om arkivalier og arrangementer. Derudover årsskriftet og Kathe Torp fortalte lidt om sin bog om oldemoderen Pauline Spur fra Vålse.

Steffen Jørgensen viste en del billeder fra lokalområdet af butikker og erhverv. Det gav anledning til samtale og var en succes . En stor interesse som derfor bør gentages.

Besøg på Bispegården, Nykøbing F.

Besøg på Bispegården, Nykøbing F.
Østre Allé 2, 4800 Nykøbing – den 16.februar kl. 15.00-ca. 17.00
 

Hermed fotos fra et meget spændende besøg i Bispegården. Vi så Biskop Monrads stuer
Hørte om den øvrige kunst i Bispegården, Monrad selskabet, litteratur og meget mere. Blandt andet arkitekturen udefra og den seneste store skulptur indtil gården.

 

 

Årsmøde og generalforsamling

Årsmøde og generalforsamling
Mandag d. 30. januar 2017 kl. 19
Vålse Medborgerhus (Vålse Gl. Skole)

Der kom over 100 mennesker til Vålse Medborgerhus. Der blev vist film om de første dage efter befrielsen med bl. a. Esper Boel og Grandjean fra Vennerslund, og en rekonstruktion af våbennedkastinger på Falster med bl.a. brødrene Sigvardt. Helenerne stod for kaffe og kage. Det blev det man kan kalde en success.
NYHED: Lokalhistorisk Forening har nu et Ungdoms medlemskab for dem mellem 18 og 25 år.
Pris 100 Kr. om året.

Beretninger 2016 – Arkivets og Forenings

Årsmøde og generalforsamling
Mandag d. 30. januar 2017 kl. 19
Beretninger 2016 – Arkivets og Forenings
Else Marie Andersen og Kathe Torp Jensen

Den 27. januar var det 30år siden Lokalhistorisk Forening blev stiftet. Som en støtteforening for Arkivet som blev stiftet d. 11. oktober 1979. Vi bliver ældre og nogle af os vokser, og heldigvis også Foreningen for den er vokset fra de første år at have 65 medlemmer med et kontingent på 60kr. i 2012 havde vi 243 medlemmer, 2013 – 267 medlemmer, 2014 – 281 og i 2015 – 308 og nu i det forgange år har vi 361medlemmer. Det er en glæde også at opleve yngre interesserer sig for lokalhistorie. Tusinde tak til jer alle for støtte og opbakning.

Arkiv og i Forening har haft et fantastisk godt år. Årets gang starter for os med slutningen på 2015, idet årsskriftet pr. tradition udgives den sidste torsdag i november.. Det er andet år, vi har deltaget i ”Åbent Arkiv” dagen, som foregår i hele landet først i november. Temaet var sogneråd.

Vores generalforsamling og årsmøde bød på et flot fremmøde. Henning Vest fortalte efterfølgende om sin bog ”En bondekarls erindringer” Det er interessant og godt at lokale personer ønsker, at bidrage med deres erindringer. Hennings seneste bog: ”Vålse i fortid og nutid ” som blev udgivet i november, og har tiltrukket mange interesserede til Arkivet. Vil da ikke undlade at gøre obs. på at Henning Vest er til stede i aften med sine bøger.

Vi har haft mange arrangementer: Foredraget om ”frk. Thuesen”. som omhandlede denne afholdte lærer fra Nyskolen i Orehoved, og foredraget blev leveret af hendes to børnebørn. Det blev også til et festligt gensyn for gamle elever der ikke havde set hverandre i mange år.

Først på året kom et konfirmandhold fra Nørre Alslev sammen med pastor Lars Oliver Stuhr på besøg, og hørte om konfirmation i gamle dage, studerede gamle dokumenter så som skudsmålsbøger, telegrammer og kirkebøger. Var på nettet og oplevede hvad der er registreret og kan ses på Arkiv.dk. Konfirmanderne fik endvidere mulighed for at få indsigt i at finde en ane ved at søge på arkivalier online og i vores kirkebøger som findes i kopi på Arkivet indtil sidst i 1800 tallet.  Et meget vellykket arrangement, som har givet mange positive tilbagemeldinger og vakt interesse hos de unge for lokalhistorie. Det er faktisk tre gange dette er blevet afholdt.

To slægtsforskere som ved hjælp af vort Arkiv fik kontakt til hverandre omkring deres slægtsforskning. Dette medvirkede til at vores Forening udgav bogen: ”Barnemordet i Lillebrænde”. I marts var Lillebrænde kirke fyldt til sidste plads med interesserede til foredraget. En spændende, men trist historie, som blev levende gengivet. Senere på året besøgte nogle borgere fra Lillebrænde Arkivet sammen med slægtsforskerne og her blev gamle matrikelkort studeret. Vi har stadig få eksemplarer af bogen til salg.

Lokalhistorie er ikke blot støv og gulnede dokumenter fra hundrede af år siden, det er også fra i går – ja, den tid vi selv har levet i. Vi forsøger at sprede arrangementer med et indhold som veksler, men som også har relevans for nutiden. Derfor var det fantastisk at få mulighed for at få det gamle poporkester fra 60erne” Danny & the Royal Strings” med deres ”manager Banko – Carl” til Nørre Vedby forsamlingshus for at spille og fortælle om den tid. Et tilløbsstykke med 154 gæster, en festlig, interessant og sjov eftermiddag. Endnu engang fik vi den erfaring, at gensyn med gamle venner er noget som de fleste holder af. Denne eftermiddag glemte vi hvor gamle vi var – vi var tilbage i de glade 60ere.

I juni havde vi i samarbejde med Nørre Alslev menighedsråd foredraget om ”Biskop Monrad”. Vores biskop Steen Skovsgaard fortalte meget interessant herom, og der var også et godt fremmøde.

Gravmindevandring på Nørre Alslev kirkegård blev også en interessant eftermiddag, disse arrangementer tiltrækker flere og flere efterhånden som kendskabet til hvad disse minder kan fortælle.

Vi har i oktober besøgt ”Postholderens sted i Guldborg” i forbindelse med foredraget: ”Lodseriet i Guldborg”. Hyggelig aften med en fin tilslutning et dejligt måltid mad efterfulgt af et spændende foredrag ved Karen Larsen om hendes aner med relation til Lodseriet i Guldborg.

Vi kan igen i år glæde os over stigende besøgstal i Arkivets åbningstider. Ligeledes har mange benyttet sig af andre tidspunkter, hvor vi har åbnet Arkivet enten for grupper eller besøgende fra andre steder i Danmark. Henvendelser via mails er omtrent det samme som antal besøgende, 620 personer. Arkivets hyldemeter er steget fra 128 til 133. 250 har besøgt vores hjemmeside. Arkivet har 5000 registreret billeder. I Arkivets åbningstid hver mandag mellem 17-19 har vi haft mange forespørgsler på personer, gårde, huse, vandværker, fjernvarmeværker, Storstrømsbroen, jubilæum i boldklubber, og fra håndværkere – disse henvendelser er blot nogle af alle dem vi modtager igennem et år, mange er relateret til slægtsforskning, men andre blot for at få afklaring på nogle spørgsmål. Arkivets gæstebog vidner om tilfredshed med betjeningen, og det er vi rigtig glade for. Arkivets medarbejdere har været på forskellige kurser som registrering i Arkibas, fotos og historisk atlas. Vi har deltaget i mange møder som i LASA og Arkiv rådet. Igen i år deltog en mindre gruppe medarbejdere i Arkivernes årsmøde i Middelfart med temaet: Når livet bliver historie.

Hen over sommeren har vi i samarbejde med Nordfalsters Avis og i vort Nyhedsbreve, søgt efter tilbagemeldinger på uidentificerede fotos. Dette har også været en succes, og vi siger tak til de mange 14 personer, som har medvirket til opklaringen.

Arkivet har fået renoveret facaden, så den nu fremstår flot i bybilledet. Igen i år deltog Arkiv og Forening i Sensommermarkedet på Vilhelmsdal med 1100 besøgende. Næsten halvdelen besøgte vores stand. Vi havde medbragt plancher med billeder af broerne, Storstrømsbroen og fra Guldborg. Vi solgte årsskrifter, slægtsbøger og andre bøger med historisk indhold. Det blev en spændende weekend med megen samtale om lokalhistorie, og Foreningen fik nye medlemmer.

Vi har afholdt bestyrelsesmøder som vi skal ifølge vedtægterne, og den første torsdag i måneden mødes bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere for at registrerer, lave udstillinger, forberede foredrag, pynte vinduer samt rydde op i hus og have. Det glæder os, at mange finder vores udstillinger i vinduerne interessante, at dekorerer disse er også et stort arbejde.

En tak for samarbejde til Guldborgsund kommune, Nordfalsters Avis, Folketidende, Nørre Vedby Forsamlingshus ved Rene Hindsby, Nørre Alslev skole, Hanne Christensen ved Museum Lolland- Falster, Nørre Alslev menighedsråd og pastor Lars Oliver Stuhr.

Vi mistede Ruth Bøgelund sidst på året 2015, og derfor først mindeord i dette årsskrift. Erik Hansen redaktør af årsskriftet i 26 år døde i året mindeord for dem begge i dette års årsskrift. De har begge bidraget med en stor indsats. Arne Larsen, her fra Vålse, døde i december, han var en flittig gæst på Arkivet, og har leveret flere artikler til vort årsskrift. ”Et ære være deres minde”

Inden jeg går over til præsentationen af vores bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, vil jeg præcisere, alle gør en meget stor indsats. ”Mange bække små gør en stor Å”

Præsentation af bestyrelserne: Foreningen: Steffen Jørgensen, redaktør af årsskriftet og hjemmesiden samt næstformand. Hertha Keis kasserer og meget aktiv med registrering og journaliserings arbejdet. Christina Juel sekretær og ansvarlig for nyhedsbrevene, Bodil Bonde medvirker i udvalg for arrangementer og en trofast hjælp på Arkivet. Serena Gallacher er vores AV kvinde, og deltager i redaktionsudvalget også med arbejdet omkring layout. Else Marie Andersen er Arkivets repræsentant i bestyrelsen. Suppleant er Bente Kok, vi er glade for at få området mod Stubbekøbing repræsenteret. Kathe Torp Jensen som formand og deltager i redaktionsudvalget.   Derudover består redaktionsudvalget af Claus Olsen og Poul Schjelde – I er en gevinst for os, idet I også har den professionelle side at bidrage med.

 

 

 

 

Foreningens Visioner for 2017

Årsmøde og generalforsamling
Mandag d. 30. januar 2017 kl. 19
Foreningens Visioner for 2017
Kathe Torp Jensen

Vort første arrangement er 9.februar kl. 15 på Arkivet med Karen Larsen der fortæller om sine aner med relation til Lodseriet i Guldborg. Der er stadig ledige pladser, gerne tilmelding i dag. Lytte til et bånd med brofoged Bay.
16. februar kl. 15 viser biskop Steen Skovsgård rundt i Bispegården og fortæller om Monrad, en opfølgning på foredraget i maj sidste år.
19. marts kl. 17 på Viggården vil vi få mad som på Bedstemors tid, der vil være underholdning med sang og musik. Nogle fortællinger om oplevelser med mad. Foreningen vil bidrage med økonomi til underholdningen, som markering af de 30 år.
Christina Juel har taget dette gode initiativ i Nyhedsbrevene, ser ud som om flere har noget at fortælle til os alle. Nyhedsbreve er i udvikling med indhold og omfang. Det vil vi fortsat arbejde med. For medlemmer som ikke er på mail, eller af anden årsag ikke modtager, giv os besked herom. Brevet kan fås i kopi på Arkivet.
Udbrede viden om vore gravminder, fortsætte dette arbejde, forventer næste vandring bliver Ønslev og Eskilstrup i maj.
Efteråret vil byde på sang og musik med Addi Romme Vaupel.
Foredrag med Efterforskningsleder Søren Ravn om hans arbejde med kriminalitet set i et historisk perspektiv.
Åbent hus i november på Arkivet samt stadeplads ved Lions Clubs sensommer marked.
Flere filmfremvisninger: bl.a. Albert Rasmussens i samarbejde med menighedsrådet i Nr. Kirkeby.
Arkivet er kommet på Facebook, som er et yderligere tilbud for arkivets brugere.
Vi har nogle overvejelser på en historisk tur, kræver stort forarbejde, derfor måske først i 2018, mere information på hjemmesiden og nyhedsbreve.
De gamle gravminder i Vålse fra perioden 1860 erne til 1936 er som tidligere nævnt kommet tilbage til Vålse. Det handler om den kromanden Hans Peder Pedersen født i 1821 i Vålse og begravet d. 3.8.1867 blev sammen med sin begravet på familiens private gravsted på egen mark. Da det blev nedlagt hentede slægtninge de fleste sten. Der er 8 og historien er enestående om denne familie med privat gravsted. Kromanden var en betydende mand i Vålse. Tæt på Hans Rasmussen, da han var hans barnebarn. Hans far var gift med Hans Rasmussens datter. Han var en mand som Vålserne kunne komme til for råd og hjælp, en slags ”sognets jurist”. Museet Lolland- Falster har udarbejdet en skrivelse som støtter dette projekt.
Det ville være et aktiv for Vålse og Nordfalster at genskabe stenene, så de kan læses,
Og derved et turistmål. Men der mangler økonomi. Flere steder er søgt i samarbejde med det gamle menighedsråd, som var initiativtager til at få stenene bevaret. Det nye har sagt fra. Men jeg vil benytte lejligheden til at spørge Beboerforeningen i Vålse og eller andre om et samarbejde. Vi fra Forening og Arkiv stiller gerne op med foredrag herom og et samarbejde således at vi får dette kulturhistoriske minde til Vålse, hvor det bør være.
Deltagelse i flere kurser.
Vi er fortsat åbne overfor forslag til artikler i årsskriftet, det er en glæde at der interesse herfor. Tilbud om foredrag, og har man en spændende historie at fortælle så kom med den, eller ønsker man et interview, et besøg på Arkivet i grupper som eksempel foreninger, familier eller gamle elevhold som vil mødes, så kontakt os. Husk også at besøge vores hjemmesider.
Stadig være aktive og opsøgende – der er plads til flere medlemmer.