Årsskrifter

Lokalhistorisk Årsskrift udkom første gang i 1980.

I årsskriftet kan man læse om personer, begivenheder, huse, gårde, virksomheder og foreninger, etc, med tilknytning til Nordfalster.

I år er det fokus på genforeningen og derfor er det udvidet med flere sider end normalt.

Indhold

Årets gang
Sønderjyllands historie i meget store træk
1. Slesvigske krig
En lille beskrivelse fra krigen 1864
Dragonen Niels Claussens deltagelse i krigen 1864
Historien om en soldat
Soldater fra Nordfalster under 1. Verdenskrig
En dansksindet sønderjydes desertering under 1. Verdenskrig
Min barndom lige syd for grænsen
Holgers vindunderlige rejse
To gange farvel til Sydslesvig
De 2 engelske flyvergrave på Brarup kirkegård
En samtale om en flygtningetid i Vålse i året 1843
Nr. Kirkeby Kirke – en nordfalstersk kridtstenskirke
Gravminderne
Spejderarbejdets historie i Nørre Alslev
På sporet af krigen 1864 og mindretallet
Stikordsregister

Redaktionsudvalg
Claus Olsen (redaktør)
Adam Wagner
Per Skov Olsen
Poul Schjelde

Årsskrift 2020 er udkommet og kan købes i Grønlunds Kiosk eller mandage og torsdage kl. 10-15 i Arkivet for kr. 175,00.

vores fælles hjemmeside