Årsmøde og generalforsamling – mandag den 27. januar 2020 på Eskilstrup Skole

Foto: Per Skov Olsen
Foto: Per Skov Olsen

Tak til skolen for brug af lokalerne, og tak til Helenerne LC Nørre Alslev for det dejlige kaffe-/kage- bord. Mellem 70-80 deltagere mødte op. Tak for den store opbakning!

Niels Larsen blev valgt til dirigent, og ledte os igennem begge møder på fortræffelig vis.

Else Marie Andersen, formand for Arkivet, fortalte om de aktiviteter  der har fundet sted igennem året. Hyldemeter der vokser, og ligeledes besøgende og Facebook brugere.
Arkivet er selvsupplerende. I år blev Ester Hansen udnævnt til æresmedlem, hun har deltaget i det lokalhistoriske arbejde i mere end 30 år.
Else Marie Andersen dvælede ved Arkivets 40 års jubilæum og fortalte om jubilæumsbogen og hvordan dagen blev fejret.
Arkivets regnskab blev gennemgået af kasserer Hans Jørgen Haustrøm, og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Kathe Torp Jensen, formand for Lokalhistorisk Forening, fortalte kort om den historiske tilgang af medlemmer siden Foreningen blev etableret i 1987 med ca. 62 medlemmer, til 25 års jubilæet hvor man havde 265 medlemmer til i talende stund hvor Foreningen har 395 medlemmer.
Kathe Torp præciserede betydningen af at have det store antal medlemmer. Det kan vidne om tilfredshed med arrangementer og årsskrift. Underkendte ikke betydningen af Arkivets service overfor gæster, som i tilfredshed, melder sig ind i Foreningen.

Arrangementerne i 2019, som der stort set har været hver måned, blev fortalt i ord og billeder.

Else og Kathe takkede bestyrelserne, de øvrige frivillige på Arkivet, sponsorerne, Guldborgsund Blomster, Galsgård Vineri, Homemade Bakery, Vig-gaarden, Grønlunds Kiosk, foredragsholdere, samarbejdspartnere, herunder Kulturelt Samråd i Guldborgsund Kommune, Folketidende og Nordfalsters Avis og PrinfoParitas trykkeri.
Foreningens regnskab blev gennemgået ved kasserer Hertha Keis, og blev enstemmigt godkendt.

Kathe Torp opfordrede de medlemmer, som endnu ikke modtager nyhedsbreve, at de kontakter Foreningen. De som ikke er på mail kan få et kopi på Arkivet.

På valg var bestyrelsesmedlem Serena Gallacher, Steffen Jørgensen og Kathe Torp Jensen. Serena og Steffen modtog ikke genvalg.

Serena og Steffen. Foto: Per Skov Olsen

Kathe Torp takkede Serena og Steffen for deres mangeårige arbejde. Ikke mindst med årsskriftet. Dette arbejde er omfattende, I har med stor dygtighed redigeret og udgivet årsskriftet. I to har en stor ære i at årsskriftet ser ud som det gør i dag, sagde Kathe Torp. og tilføjede: Vi er glade for I vil fortsætte som frivillige, med vagter på arkivet, med hjemmesiden, som I etablerede for mange år siden, og være behjælpelige med diverse layout opgaver

Flemming Høegh og Adam Wagner blev valgt som suppleanter.

Endvidere takkede Kathe Torp grafiker Erik Simonsen som med dygtighed har illustreret de sidste to årsskrifter og  Lene Birgitte Gottorp for den bevægende og illustrative tegning – en måde at se forsorg og fattigdom på, som kan virke stærkere end ord.

Af indkomne forslag var der forslag om ændringer og supplerende ord i Foreningens vedtægter. Disse blev enstemmigt vedtaget, og vil fremgå af vores hjemmeside inden så længe.

Aftenens taler, var Niels Ebbe Lollike som fortalte om sin mor, som han har forfattet en bog om.
”Et jævnt og muntert virksomt liv på jord ” (kan købes på Arkivet)

Niels Ebbe Lollike. Foto: Per Skov Olsen

Grethe Lollike boede fra 1944 til 1987 på ”Elmegaard”, Gundslevmagle Skovvej 8, Eskilstrup.
Fra 1987 til sin død i 2007 boede hun på Skovvænget 11 i Nørre Alslev.
Hun er begravet på Nørre Alslev Kirkegård.
Det blev en time med en meget interessant fortælling om en mor, hustru og aktiv gårdmandskone fra Gundslevmagle. Niels Ebbe Lollike er en inspirerende fortæller, og mange sad med smil på læben, når genkendeligheden fremkom. Der blev suppleret med fotos til fortællingen, hvilket også skabte stor interesse.
Niels sluttede sin fortælling med at citere et lille digt af den ikke særlig kendte danske digter Richardt Gandrup, der døde i 1974, som sætter tre m’er i fokus.

Fortidens minder
giver nutiden mening
og fremtiden mulighed