Gæstgiver Hans Peder Pedersens gravminde

Gæstgiver Hans Peder Pedersens gravminde er kommet tilbage til Vålse Sogn

Søndag den 28. oktober 2018 kl. 14 i Vålse kirke var der gudstjeneste og fortællinger om kromanden der oprettede en privat kirkegård på sin mark i Vålse.

Efter selve afsløringen af de restaurerede gravminder for skolelærer, gæstgiver og høker Hans Peder Pedersen, hans datter og barnebarn, var Arkiv og Forening  vært ved et traktement i Vålse Medborgerhus.

Vi er meget taknemmelige for det gode samarbejde og de økonomiske bidrag fra vores sponsorer. Samt det gode samarbejde med menighedsrådet ved Nordvestfalsters Pastorat.

Sponsorers økonomiske bidrag og menighedsrådets gode vilje og indsats for placering af gravminderne udenfor kirkemuren med kik til kroen, har gjort projektet muligt.

Stor tak til alle ,som har støttet op, således at gravminderne fremover vil kunne stå blandt minderne om fortiden i Vålse i 1800 tallet. Og mange tak til alle der var mødt op.

Kathe Torp Jensen – Tale i Vålse kirke – 28. oktober 2018