Årsmøde og Generalforsamling i Lokalhistorisk Arkiv og Forening

Udsat fra januar 2021. Ny dato tirsdag den 15. juni kl. 19 -21 i Torkilstrup Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægter. Læs vedtagter her.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Drikkevarer kan købes.
Alle er velkomne

Dagsorden:
§ 7  Dagsordenen ved den årlige, ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Beretning for det forløbne år
Regnskab for det forløbne år
Visioner og planer for det kommende år
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Eventuelt

 

Som det ses af annoncen ovenfor bragt i Folketidende i januar, forsøger vi i disse tider med begrænsninger, at holde kontakten med jer medlemmer og lokalsamfundet. Håber at flere får lyst til at bidrage med indlæg. Folketidende har endvidere bragt flere artikler om de lollandske kirkegårde, som bliver tomme, men også med tiltag om at bevare historien. Det er op til os selv som gravstedsejere. Men vi appellerer til, at du medvirker til, at slægtens gravminde ikke forsvinder – at det besvares i form af de skrevne ord og fotos. Det er af kulturhistorisk værdi for efterkommere, men også for lokalsamfundet.

Man kan henvende sig til Arkivet via mail eller på telefon mandag og torsdage mellem 10-15.

Information om vores nye projekt: BEVAR GRAVSTEDETS HISTORIE! kan findes under Bevar gravstedets historie! – Nyt projekt
(menuen findes på venstre side hvis du bruger en computer, på telefonen findes menuen i bunden af forsiden)

Tilskud fra Dansk Lokalhistorisk Forening

Vi kan med glæde fortælle, at den landsdækkende, Dansk Lokalhistorisk Forening, har ydet et tilskud til trykning af årsskriftet 2020, vi søgte om at få merudgiften på 4.625 kr. dækket.
Som det måske er bemærket er sideantallet øget, og derved vores udgifter. Vi er meget taknemmelige for bidraget.

 Dansk Lokalhistorisk Forening 

 Forening for lokalhistorien i Danmark

 

Tre medlem af redaktionsudvalget var til stede ved udgivelsen i Vig-gaarden: Kathe Torp Jensen, Claus Olsen og Per Skov Olsen.
De to yderligere medlemmer i udvælget: Adam Wagner og Poul Schjelde, var desværre forhindret og ikke til stede ved udgivelsen.

Du kan se flere billeder fra udgivelsen under “Afsluttede arrangementer” november 2020 ,eller ved at bruge dette link:
Årsskrift 2020 udgivelse

Med venlig hilsen
Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Nordfalster

Lokalhistorisk Forening for Nordfalster får støtte til udvikling af lokalhistoriske tiltag på Nordfalster.

Foreningen har fået støtte fra Nordea-fondens Lokalpulje til udvikling af lokalhistorien. Nu kan vi støtte, formidle og udvikle vores lokalhistorie endnu mere, siger glad Kathe Torp Jensen, formand for Foreningen.
Se det komplette indlæg her:
Lokalhistorisk Forening for Nordfalster får støtte til udvikling af lokalhistoriske tiltag på Nordfalster.

Arrangementet med Connie Kruckow den 22. September 2020 er blevet udsat til 2021.
Vi opfordrer til at lade de betalte billetter stå, og hermed automatisk være tilmeldt arrangementet til næste år.
Ønskes tilbagebetaling, kontakt venligst:
Hertha Keis: hertha.keis@privat.dk (Mobil: 23243768) 
eller
Kathe Torp Jensen: Kathetorp@mail.dk (Mobil: 21656342)
Med venlige hilsen
Kathe Torp Jensen
Lokalhistorisk Foreningen for Nordfalster

 

Husk at du kan altid gense billeder og læse om vores afholdte arrangementer under “AFSLUTTEDE ARRANGEMENTER”.

 

 

vores fælles hjemmeside