Medlemsskab

Medlemsskabet af foreningen koster 160 kr. som opkræves sammen med udsendelsen af årets Årsskrift i starten af december.
Generalforsamling holdes normalt den sidste mandag i januar måned sammen med Arkivets årsmøde.
Ønsker du at blive medlem af foreningen eller har ændringer til adresse eller e-mail, send venligst en e-mail til  hertha.keis@privat.dk eller kontakt kassereren.

vores fælles hjemmeside