Folkemøde på Møllebanken

Søndag den 16. juni kl. 15 – ca. kl. 21.30.

Foredrag om Helene Strange ved arkivar, cand.mag. i historie og dansk, Lene Vinther Andersen, Dansk Folkemindesamling/ Kgl. Bibliotek. Sang og musik. Efterfølgende egnsret på Viggården bl.a. Mælkeærter med flæsk.

Tilmelding nødvendigt til Hertha Keis
senest fredag den 7.  juni 2019
hertha.keis@privat.dk, mobil nummer: 23 24 37 68.
Betaling ved tilmelding efter aftale med Hertha på
MobilePay: 23 24 37 68
eller konto: reg. nr. 0679 – kontonr. 6795636747.
Husk at skrive navn ved indbetaling.
Med støtte fra: 

vores fælles hjemmeside